Sunday, January 13, 2008

An's Antivirus (ANSAV) v1.8.9 + Guard Security Pack 1

ANSAV +E Advanced
------------------------
Copyright (C) 2006-2007, 4NV|e
Engine Version : 1.8.9
Release : 26-Oktober-2007
Last Update : 26-Oktober-2007 (853 threats signature)
(include external database).
Home : http://www.ansav.com
Contact author: anvie_2194@yahoo.com


Ansav Guard Security Pack 1
----------------------------------
Merupakan addons tambahan untuk Ansav Guard, berguna untuk menghindari teknik avkiller yang biasa digunakan oleh vxer untuk membunuh proses Ansav Guard yang sedang berjalan di memori.

No comments: